Sign in | Registration Česky


Na ovoce v Berlíně

Minulý víkend jsme uskutečnili dlouho plánované setkání s Kaiem, zakladatelem německé organizace Mundraub a jeho přáteli z týmu Marcelem a Eikem. Bylo skvělé poznat osobně ty, kteří nás inspirovali k založení iniciativy Na ovoce a měli jsme velkou radost, že za dobrým nápadem stojí tak úžasní lidé. Jednoduše – podmínky pro inspirativní výměnu zkušeností snad ani nemohly být příznivější.

s Mundraub v Berlíně s Mundraub v Berlíně s Mundraub v Berlíně s Mundraub v Berlíně

Dozvěděli jsme se řadu zajímavých informacích o uplynulých a probíhajících projektech, které zahrnují – mapování, péči o ovocné stromy, sběr ovoce a jeho zpracování a distribuci, výsadbu stromů, enviromentální výchovu a vzdělávání, ekoturistiku… To vše se Mundraub daří již pátým rokem realizovat a další výzvy jsou na obzoru. Klobouk dolů přátelé! Opravdu skvělý materiál pro naši budoucí práci.

Těšíme se na společně plánovanou podzimní akci v terénu, která proběhne v Praze! Podrobnosti brzy upřesníme.

Ještě jednou velké díky do Berlína / Nochmal grosses Danke nach BerlinSign in to add your comment.