Sign in | Registration Česky


Čas léta – čas na senoseč v Braníku

V jižní části pražského Braníka, ve svahu pod Jiráskovou čtvrtí se nachází starý třešňový sad. Takzvaná Branická třešňovka prodělala za posledních několik desetiletí poměrně zajímavý vývoj: Nejprve zde byla pouhá travnatá stráň, než se v polovině 40. let 20. století rozhodl místní okrašlovací spolek, že zde vysadí třešně. Stromy sice zdařile vyrostly, ovšem po následné změně režimu a odchodu velké části původních iniciátorů akce z Prahy zůstal ladem a využívali jej zejména místní zahrádkáři jako pastviště pro kozy a ovce. I díky tomu mohly ještě několik desetiletí místní děti v zimě mezi stromy sáňkovat a mladé páry si zde v létě dávat schůzky.

Pak však pasení dobytka skončilo a sad zarostl. Postupně se zde vysemenily duby a javory ze sousedního lesa a pochopitelně i plané třešně z pecek roznesených ptáky. V 80. letech, kdy sem zavlekl jednu ze svých obětí známý Spartakiádní vrah, se již jednalo o dosti neprostupnou změť zeleně. Po roce 1989 pak pozemky ve stejném stavu převzali v restituci potomci původních vlastníků, kteří však již neměli sílu ani prostředky, aby se stávající situací něco udělali. A tak sad pustl dál. Kromě náletových dřevin se navíc bohužel začal plnit i nánosy odpadků, které sem z pohodlnosti začali vyvážet lidé z širého okolí.

původní stav původní stav

Tak vypadala situace ještě v roce 2012. Pro neznalého člověka zde vedla jen úzká cestička, lemovaná po obou stranách hustým porostem, v němž sem tam vykukovaly trouchnivějící třešňové kmeny. I přesto však místo působilo dojmem, že zde kdysi muselo být příjemně. Takovéto úvahy vedly místní organizaci Ekocentrum Podhoubí k tomu, že se během následujícího roku domluvili s vlastníky pozemků a s městem, že se pokusí někdejší třešňový sad v původní podobě obnovit.

pálení větví pálení větví výsadba výsadba

Od podzimu 2013 tak je v běhu projekt Obnova sadu pod Jiráskovou čtvrtí, v rámci kterého byla již větší část původního prostoru sadu vyčištěna od odpadků a náletových rostlin. Každoročně zde současně probíhá dosadba nových kusů třešní, přičemž se upřednostňují starší české odrůdy, které se dříve v pražské kotlině pěstovaly. Jedná se o dosti náročný úkol, který se neobejde bez dobrovolné pomoci lidí z bližšího či vzdálenějšího okolí. Ostatně již samotná obnova je na práci dobrovolných pomocníků založená.

řez řez kvetení kvetení


Zapojte se spolu s námi do údržbové brigády o víkendu 25. – 26. 7.! Čeká nás sekání a hrabání trávy a možná také ukázka výchovného řezu mladých třešní.

Co s sebou: ideálně věci určené k výše uvedeným činnostem – v případě že máte pákové nůžky, hrábě, křovinořezy, kolečka na odvoz trávy nebo vidle, určitě je vemte s sebou. Část nářadí zapůjčí Ekocentrum Podhoubí z vlastních zdrojů. Oba dva dny bude sraz přímo v sadu v 9.00. Pokud se sejde rozumný počet lidí, v což doufáme, bude zajištěno také občerstvení a vzhledem k termínu, také nějaké osvěžení.

Vás, kteří se plánujete zúčastnit, prosíme, abyste se zapsali do účastnické tabulky

Těšíme se na vás!Sign in to add your comment.