Sign in | Registration Česky


Přivítali jsme jaro workshopem o řezech stromů

Druhý víkend v březnu jsme uskutečnili první workshop řezu ovocných stromů pod odborným vedením Ondřeje Dovaly, který se již řadu let věnuje péči o ovocné stromy, zvláště pak o staré, původní a krajové odrůdy. Workshop byl jarní odměnou pro štědré přispěvatele naší loňské veřejné sbírky na serveru hithit.cz. Na místě se nás sešlo okolo dvaceti posluchačů a společně jsme vyrazili prozkoumat 5 městských sadů v oblasti Divoké Šárky – Zlodějku, Džbán, Na Krutci, Vokovickou třešňovku a Červený vrch, které má ve správě magistrát hl. m. Prahy.

Tématem workshopu byla péče o ovocný strom počínaje jeho zasazením. Na své si přišli hlavně zájemci o extenzivní pěstování ovocných dřevin. Během exkurze jsme měli možnost vidět příklady mladých stromků v různé životní kondici a dozvěděli jsme se, jak jim efektivně pomoci. Podobně pak staré ovocné stromy v sadu na Krutci, které prošly ošetřením s cílem probudit jejich regenerační a zmlazovací procesy. Naťukli jsme také problematiku optimální polopřirozené koruny – v čem a hlavně proč je lepší než koruna zcela přirozená.

Zkrácený záznam workshopu můžete shlédnout ZDE.Sign in to add your comment.