Sign in | Registration Česky


Mapování s mobilní aplikací BioLog

Jedním ze způsobů, jak zájemcům o přírodu usnadnit sběr nálezových dat, je instalace mobilní aplikace BioLog. Tento digitální zápisník, který vyvinula Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), umožňuje uživatelům lokalizovat jednotlivé živočišné a rostlinné druhy, místo výskytu doplnit o podrobné informace, přiložit fotodokumentaci a mnoho dalšího.

Pro sběr informací o výskytu ovocných stromů přímo v terénu je BioLog vskutku užitečným pomocníkem. Ocení jej i ti, kteří nedisponují internetovým připojením ve svých telefonech.

Lokalizaci je možné provést takříkajíc „naslepo” pomocí ikony GPS, která zaznamená aktuální GPS polohu. Může se stát, že v některých případech nebude lokalizace prostřednictvím GPS zcela přesná. Doporučujeme proto záznamy po připojení na internet zkontrolovat, ať už přímo v aplikaci nebo např. ZDE.

Mobilní aplikace je dostupná v češtině a angličtině. Uživatel musí mít v mobilu nainstalovaný operační systém Android.

Zapsaná pozorování lze odeslat do databáze výskytu druhů, kterou AOPK spravuje a která v současnosti obsahuje více jak 13,7 mil. záznamů. Jasný důkaz netušeného potenciálu amatérských přírodovědců.

Pro více informací navštivte stránku biolog.nature.cz.Sign in to add your comment.