Až zemřu, proměním se v les

Stromy jsou od nepaměti spjaty s koloběhem lidského života. Provázejí nás od kolébky, během života se s námi dělí o své plody, poskytují nám stín a úkryt a bývají mlčenlivými svědky i našich posledních rozloučení. Díky spolku Ke kořenům můžeme najít pod jejich kořeny i místo posledního odpočinku. 

Alžběta, Blanka a Monika si s úsměvem říkají “ekofunebračky” a šíří alternativní způsob pohřbívání v České republice a na Slovensku. Bez rakví, bez věnců, bez odosobněných procesů na hřbitovech a v krematoriích. Trio Ke kořenům ukazuje, že během pohřbu se můžeme důstojně rozloučit se svým drahým zesnulým, a zároveň si připomenout věci, které měl v životě rád. Místo smutečních setkání tak pozůstalým pomohly uspořádat třeba piknik a komorní koncert, nebo se na památku zesnulého připíjelo jeho milovaným rumem. Popel pak společně uložili ke kořenům stromů v Lese vzpomínek, prvním přírodním hřbitově v České republice.

Tradice z anglických hřbitovů

Od doby, kdy jedna z nich objevila článek o ekologickém pohřebnictví v britském časopise, uplynulo 9 let. Téma přírodního pohřbívání je zaujalo natolik, že si vyzkoušely dobrovolnictví v hospicu, navštívily britské přírodní hřbitovy, a strávili celé jedno léto jako sjednavatelky v pohřební firmě. Dnes se věnují provázení pozůstalých zármutkem, workshopům, které učí, jak přijímat smrt a mluvit o ní s dětmi i dospělými, a ve spolupráci s Správou pražských hřbitovů spravují jediný přírodní hřbitov v České republice.

Jako vzor jim posloužila Anglie. První přírodní hřbitov vznikl v Anglii v roce 1993, a od té doby jich po celé zemi vyrostlo na 300. “Pohřbívání v Anglii ale probíhá i mimo oficiálně určená místa, například na soukromých pozemcích. Setkat se tam můžete s lesními či lučními hřbitovy, kde rostou stromy a květiny a porost spásají ovce,” říká Blanka.

Šetrné poslední rozloučení

Obliba přírodního pohřbívání roste také z ekologických důvodů. Jen v USA jsou každý rok během pohřbů uloženy do země miliony tun lakovaného dřeva, mědi a oceli v podobě zdobení rakví a nemenší množství balzamovacích tekutin. Příznivci přírodního pohřbívání proto přichází s alternativními nápady, od nejrůznějších podob ekologických uren, které se v půdě snadno rozloží, až po kompostování zesnulých.

V Lese vzpomínek

Při vstupu na Ďáblický hřbitov se před vámi rozprostřou vysoké stromy, skrz které prosvítá zelený palouk. Více než místo posledního odpočinku to připomíná les, který láká k procházce. Když vstoupíte mezi stromy, všimnete si dřevěných tabulek. Každá z nich připomíná jeden životní příběh. Připomínkou jednoho je i houpačka, která byla na strom zavěšena na přání maminky, jejíž dcera zemřela při autonehodě, a plánovala zkrášlovat veřejný prostor houpačkami.

V Lese vzpomínek se můžete nechat pohřbít pod javory, lípy či pod ptačí třešeň. Stromů na přírodním hřbitově roste na 333 a ke každému je možné uložit popel až deseti zesnulých. Obřadu předchází klasická kremace a popel je pak uschován v ekologických urnách, které nijak nezatěžují prostředí. Navíc se na ně dá malovat či jinak vyjádřit vztah k zesnulému. Blízkost stromů jako místo posledního odpočinku svých nejdražších volí lidé všech věkových kategorií, kterým je sympatická myšlenka opětovného splynutí s přírodou.

Srdcem Lesa vzpomínek je Skořápka. Socha s vodní hladinou, v níž se koruny stromů dotýkají nebe. Shromážděni okolo ní mohou pozůstalí společně vzpomínat, napsat zesnulému vzkaz nebo zapálit svíčku a pustit ji po vodě. “V Lese vzpomínek nejsou truhlící jen pasivními pozorovateli posledního rozloučení. Mohou se zapojit do obřadu, který předtím společně vymysleli, to jim také pomáhá vyrovnat se s jejich ztrátou,” vysvětluje Blanka. V Lese vzpomínek si každý může najít svůj způsob truchlení a vzpomínání na zesnulého. Místo je celoročně přístupné všem, kdo si chtějí připomenout své milované.

Během čtyř let našlo díky spolku Ke kořenům odpočinek v Lese vzpomínek přes 300 zesnulých. Alžběta, Blanka a Monika se i nadále snaží zvyšovat povědomí o alternativních způsobech pohřbívání a posledního rozloučení a usilují o vznik dalšího přírodního hřbitova, tentokrát v Brně.

Stromy můžeme sázet jako poděkování za nový život i jako připomínku těch, kteří s námi již nejsou. Součástí našeho benefičního e-shopu se proto nově stává Vzpomínkový strom. Společné vysazení stromu lze pojmout jako obřad posledního rozloučení. S organizací a plánováním osobitých a přírodě šetrných pohřbů vám ochotně pomůže tým spolku Ke kořenům.