Červnová neděle ve vysočanské Třešňovce

V neděli 26. června jsme vyrazili na letošní druhou vycházku do ovocných sadů. Naším cílem byly vysočanská Třešňovka, park Smetanka a další ovocné zajímavosti v okolí říčky Rokytky. Na místo setkání dorazily čtyři desítky milovníků ovoce a nechyběl ani náš fenomenální průvodce Aleš Rudl z projektu Pražské stromy.

Ten nás na uvítanou, zatímco jsme plody nejbližších třešní a višní podrobovali důkladné degustaci, seznámil s historií sadu a průběhem jeho nedávné revitalizace. Naše trasa kopírovala zdejší naučnou stezku.
Na místě jsme měli připravený žebřík i česáček, a tak nikdo neunikl demonstraci správného způsobu česání třešní (po stromech nelezeme, nevěšíme se na větve a neohýbáme je až k zemi a necháváme něco taky pro ostatní :)).

Česáček putoval z ruky do ruky, připravené tašky, pytlíky, batohy a hrsti se plnily třešněmi a Aleš nám vyprávěl o zdejších odrůdách třešní a višní.

Na hřebenu kopce jsme minuli čerstvé broukoviště. Z dálky vypadalo jako hromada pokáceného dřeva připraveného k odvozu. Aleš nám ale hned vysvětlil, že podobná broukoviště vznikají díky nedostatku přirozeně rozkládajících se dřevin a nacházejí v nich úkryt nejen brouci, ale i plazi a ptáci. Poslední hrst třešní z vysočanské Třešňovky, poslední zastávka u cedule z naučné stezky a hurá z kopce do Hrdlořez.


Podél říčky Rokytky jsme putovali Přírodním parkem Smetanka až do Vysočan. Během prvních pár stovek metrů nás Aleš upozornil na další sad, který byl ale úplným opakem toho pravidelně opečovávaného třešňového, z něhož jsme před několika minutami vyšli. Stačil jediný pohled na zanedbaný a zarostlý sad a chřadnoucí ovocné stromy, které se tísnily ve stínu svých vyšších listnatých kolegů a hned nám bylo jasné, že naše ovocné sady opravdu potřebují pravidelnou a náležitou péči.

Odtud jsme Aleše následovali k meandrům revitalizovaného koryta říčky Rokytky u Hořejšího rybníka. Naši pozornost si ale brzo získaly hrušňový sad v nivě říčky a ovocné stromy lemující koryto na cestě do Vysočan. Ti, kdo pociťovali i ke konci vycházky přebytek energie, využili jedné z našich posledních zastávek k protažení na fitness zastávce naučné stezky a náš nedělní výlet za třešněmi byl téměř u konce. Na rozloučenou jsme společně zkonzumovali poslední košík třešní a vylosovali výherce publikací o památných stromech v Praze a několika skleniček domácích třešňových marmelád v originálních naovocích plátěných taškách z kolekce Dobro od Zootu.

Za dalším ovocným dobrodružstvím vyrazíme 21. 8. do pražských Vokovic. Které sady prozkoumáme tentokrát odtajníme již brzy. Díky všem za hojnou účast a krásné nedělní odpoledne a těšíme se na viděnou v srpnu!


Projekt “Popularizace pražských ovocných sadů” je realizován díky podpoře Hlavní měto Praha.