Výlet po pražských třešňovkách

V neděli jsme vyrazili na první společný výlet. Nakonec se nás v Tróji u přívozu sešlo 6. Tým Na Ovoce dorazil vybaven minimalistickým česacím zařízením z kategorie „udělej si sám".

Vynález, v duchu nejlepšího odkazu televizního pořadu Receptář, založený na dvou násadách a hobby nůžkách, umožňoval česat vždy po jedné třešni na jedno střihnutí. Výzkumný tým mohl s radostí konstatovat, že nářadí funguje plně v duchu naší ohleduplné trhačské filozofie. Takto vybaveni jsme se vydali objevovat a degustovat.

Uličkou Pod Palírkou a strmým stoupáním křovinatým lesíkem jsme se dostali na otevřené místo, kde se nachází sad na Palírce. Vyzkoušeli jsme funkčnost našeho zařízení a nastříhali jsme si pár zbylých třešní. V Troji a Podhoří má sadovnictví dlouholetou tradici, vyskytuje se zde několik starých sadů, které jsou nyní obnovovány. Kvůli nedostatku vláhy a živin se na Palírce vyvinuly velmi zajímavé trávníky stepního charakteru. A líbí se tu také čmelákům! Přes zaniklou osadu Podhoří pokračujeme zpátky k vodě do Vackova sadu neboli „Třešňovky“, která přiléhá k ulici Pod Havránkou. Místo je součástí velkých sadů, vysázených na svahu mezi Bohnicemi a Trojou někdy v první polovině dvacátého století. V roce 2014 získala MČ Praha-Troja finanční prostředky na obnovu tohoto sadu od Nadace Via. Díky zapojení místních obyvatel a zahrádkářů byly v novém sadu vysazeny třešně, meruňky, ořešáky a jabloně.

Přes Vltavu se dostáváme docela nevšedním způsobem – přívozem s vtipným názvem Pulec. Přívoz je vůbec taková „květinová alternativa” v režimu pražské integrované dopravy. Prima zážitek. V Sedlci bývala za první republiky zahradní velkorestaurace U Slona. Velepopulární slon s restaurační místností v trupu nakonec padl za oběť zubu času, nezájmu místní samosprávy a dokonce prý i vlasovcům, kteří si měli krátit chvíli jeho odstřelováním. Od přívozu stoupáme do svahu ulicí s příznačným názvem Na Svahu, která se po chvíli mění v úvoz. Narážíme na nově rekultivovanou plochu, kde proběhla výsadba třiceti jabloní. Tráva se zde seče, ale pomáhá také stádo oveček. Postupně se tak do míst vrátí původní louka. Některé staré stromy jsou ponechávány, aby sloužily jako úkryt pro různé druhy brouků a ptáků. Dočetli jsme se, že v sadu je 8 odrůd třešní. Většina starých stromů již bohužel téměř neplodí, ale ty mladé v dohlednu začnou.


Na tajné základně Na Ovoce v zahrádkářské kolonii na Suchdole češeme výborné třešně z vlastních zdrojů a spřádáme plány na další společný výlet. Díky všem účastníkům za krásný den a spoustu energie, kterou jste nás nabili. Na viděnou příště!