Výzkum pražských ovocných sadů

Pražské ovocné sady představují významný prvek kulturní krajiny umožňující odpočinek i kontakt s přírodou, zachovávající biodiverzitu a paměť krajiny, jakožto nositelé “kulturního dědictví” města. Zvláště pro městského člověka, častokrát zcela odtrženého od přírody, je důležitá možnost vnímání přirozených rytmů střídání ročních období, kterých jsou ovocné stromy ideálními nositeli. Neméně důležitá je také jejich funkce produkční, o to více v čase, kdy si lidé zvykli na pravidelný přísun ovoce v regálech supermarketů, přestože jeho původ i kvalita bývá často diskutabilní.

Díky snaze a péči odboru ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy, dochází v posledních letech k postupnému obnovování extenzivních sadů a výsadbě nových vysokokmenných stromů, často v místech, která byla po dlouhá leta veřejnosti nepřístupná nebo jednoduše nelákala k procházce. I přes vynaložené úsilí, zůstává řada těchto ovocných sadů obyvatelům hlavního města neznámá, případně netuší o možnosti sběru ovoce pro vlastní potřebu.

Od poloviny roku 2014 ve spolupráci s odborem ochrany přírody MHMP usilujeme zvýšit povědomí o pražských ovocných sadech formou procházek pro veřejnost a publikování textových příspěvků na stránkách www.na-ovoce.cz. Procházky s výkladem byly koncipovány jak z pohledu ekologického (biodiverzita sadu), tak v širším kontextu kulturně-historickém (zaniklé osady, úvozové cesty apod.).

Z pohledu pražské nabídky programů zaměřených na environmentální vzdělávání a osvětu, se jedná o segment, který nebyl do dnešní doby využit pro realizaci podobných aktivit, ani nedošlo k ucelenému zpracování informací do podoby potřebné k přípravě exkurzí pro veřejnost. Stávající nabídka ekologických programů je zaměřena spíše na chráněná území, anebo obecně na ekologii. Historicky zaměřené vycházky na bývalé usedlosti zase opomíjejí aspekt okolní krajiny a ovocných sadů.

Na základě proběhlých aktivit a zvyšování zájmu veřejnosti jsme se společně s iniciativou Cooland, z.s.Pražské stromy rozhodli pokračovat ve slibně načaté sérii vycházek pro veřejnost, jejichž výstupem bude ucelený soubor vizitek jednotlivých lokalit. Cílem je vytvořit informace, které poslouží jako materiál k organizaci exkurzí nebo výletů a povedou k postupnému znovuobjevení těchto unikátních míst.

Nabídku plánovaných vycházek zveřejňujeme pravidelně na stránkách www.na-ovoce.cz a na našem facebookovém profilu www.facebook.com/naovoc.

Hledáme informace k pražským sadům

Máte dobové fotografie, vzpomínky na historické pražské sady? Podělte se o ně s námi. Napište nám na katka.kubankova@na-ovoce.cz. Nebo volejte 773 466 597.