Ovocný sad jako biotop a komunitní prostor

KONFERENCE | 9. – 10. 6. 2017 | areál ČZU

Cílem konference je poskytnout účastníkům ucelený přehled o funkcích ovocných výsadeb a základních aspektech obnovy a péče o ně. Pomoci jim ujasnit si vlastní východiska a postoje, s nimiž k výsadbám přistupují a přispět k tomu, aby bylo co nejvíce životaschopných projektů, které pomohou vrátit ovocné stromy do naší krajiny.

• odborné přednášky
• příklady dobré praxe
• komentovaná terénní vycházka


KDY: 9.—10. 6. 2017
KDE: areál ČZU, budova MCEV II., 2. patro, místnost D222, Praha
PRO KOHO: pro zástupce samospráv a NNO

Podrobný program konference ke stažení ZDE
Plakát konference ke stažení ZDE

Oběd a drobné občerstvení zajištěno organizátory. Hlavní bloky budu odděleny pauzou na oběd.


Účastnické poplatky:
• Účastnický poplatek za oba dny: 300 Kč
• Poplatek za první přednáškový den: 250 Kč
• Poplatek za druhý den s komentovanou prohlídkou pražských sadů: 150 Kč

Zájemce o účast na konferenci prosíme o vyplnění přihlášky ZDE

Kontakt pro dotazy 773 466 597 nebo na team@na-ovoce.cz


Konferenci pořádá Na ovoce, Fórum ochrany přírody a Magistrát hl. m. Prahy