O nás

Stává se vám, že na cestách po českém venkově projíždíte silnicí lemovanou řadou ovocných stromů, jejichž shnilé plody se hromadí v příkopech? Že ve městě narazíte na třešeň či moruši, o kterou se nikdo nestará, nebo dokonce na sad zarostlý k nepoznání? Už jste někdy česali ovoce ze stromu u cesty, a měli při tom nedobrý pocit, že děláte něco špatného? Zajímáte se o přírodu a její okolí? Rádi se zapojujete do obecně prospěšných aktivit? Chcete jíst zdravě? Neradi plýtváte?

Pokud jste si na některé z výše uvedených dotazů odpověděli kladně, jste na tom podobně, jako my. Všechny zmíněné a další otázky vedly ke vzniku iniciativy Na ovoce.

Donuceni životem ve městě a inspirováni německou organizací Mundraub.org a slovenskou Fruitmap.sk jsme se rozhodli vybudovat v Čechách webovou základnu, fungující na podobných principech.
Na ovoce slouží jako komunitní platforma lidem, kteří chtějí zodpovědně využívat přírodní bohatství v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů či bylinek.

Snahou je společně takováto místa nejen mapovat, ale také přispívat k jejich udržitelnosti, zakládat nová a dbát na hodnoty, které rostliny pro člověka představují. Přispívat k nárůstu moderní dobou chřadnoucí biodiverzity a udržovat pozitiva kulturní krajiny, ve které člověk žije.

Současně je pro nás důležité, aby web Na ovoce byl prostředím, ve kterém je zábavné se pohybovat. Můžete se seznamovat, můžete diskutovat, najdete zde odpovědi na své otázky. Chceme, aby Na ovoce žilo dnem i nocí, aby vám nové objevy nedaly spát. Abyste byli inspirováni a inspirovali druhé, podobně jako to dělá příroda s námi.

Náš tým

Katka Kubánková

Katka Kubánková

773 466 597
Tomáš Zděblo

Tomáš Zděblo

Jana Kosová

Jana Kosová

Markéta Vrbová

Markéta Vrbová

Po studiích krajinného inženýrství se soustavně zabývá ochranou přírody. Věnuje se teoretické i praktické stránce věci, ráda předává dál své znalosti a snaží se přispět k popularizaci péči o životní prostředí. Její vášeň pro stromy ji dovedla až do Na ovoce, kde má na starosti zajištění všech vzdělávacích ovocnářských kurzů.
František Marčík

František Marčík

Jörg Kösters

Jörg Kösters

Edita Hornová

Edita Hornová

Ondra Nejedlý

Ondra Nejedlý