Komunitní sady

Ve spolupráci s místními spolky, samosprávami a institucemi plánujeme nové výsadby veřejných ovocných sadů a alejí. Ať už má budoucí sad sloužit jako veřejný jedlý park, krajinotvorný prvek nebo komunitní prostor, ovoce bez řádné péče neponese. Při veřejných výsadbách proto dbáme i na zajištění dlouhodobé péče o vysazené sady a posílení vztahu k místu skrze zapojení místní komunity.

Připravované výsadby

Na Násirově náměstí vyroste jedlý park

Na Násirově náměstí vyroste jedlý park

Ovocné sady mají na území hlavního města Prahy dlouhou tradici. V posledních letech mnoho z nich prošlo obnovou a zároveň se zakládají sady nové. Výjimkou nebylo ani Násirovo náměstí, kde v roce 2014 vysadilo Ekocentrum Koniklec 14 jabloní. Na tuto výsadbu letos na podzim navážeme vysazením dalších ovocných stromů. Cílem…
více o projektu