Výlety

Na území hlavního města se nachází desítky ovocných sadů, které díky snaze magistrátu postupně prochází obnovou. Jsou v nich k vidění stromy různého stáří i odrůd. Všechny sady jsou volně přístupné a z ovocných stromů si každý může česat ovoce pro svou spotřebu. Současný stav pražských sadů nám posloužil jako skvělý výukový materiál. Od roku 2015 organizujeme vycházky po pražských sadech s cílem upozornit veřejnost na tato unikátní, často zapomenutá místa, která mohou v budoucnosti hrát významnou roli, jak z pohledu trávení volného času ve městě, tak z hlediska přístupu k lokálním zdrojům ovoce.

Aktuální vycházky

Srpnová vycházka do Biocentra u Vinoře

Srpnová vycházka do Biocentra u Vinoře

Biocentrum u Vinoře je jedním z nejmenších sadů, které můžete v Praze potkat. Přesto má toto místo hodně co nabídnout. Jelikož se jedná o biocentrum, budeme si povídat o tom, jaký význam mají sady pro život a pohyb živočichů, kteří s námi žijí ve městě. Během vycházky navštívíme i okolní…
přijďte na výlet
Po stopách hostivařských třešní

Po stopách hostivařských třešní

Druhý srpnový týden se vydáme za třešňovkami do Hostivaře. Po cestě se zastavíme v sadu u Hostivařské přehrady a v třešňovce u Milíčovských rybníků, kde v roce 2011 proběhla výsadba starých odrůd třešní, historicky spjatých s Prahou. Výkladu o tamní fauně, flóře a přírodních a kulturních hodnotách procházeného území se…
přijďte na výlet

Lektoři vycházek

Aleš Rudl

Aleš Rudl

Dlouhodobě se zabývá popularizací památných a významných stromů Prahy. Je pracovníkem Národního památkového ústavu jako specialista na památky zahradního a krajinářského umění. Dříve působil i na ředitelství Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Své studium absolvoval na České zemědělské univerzitě v Praze.
Katka Zímová

Katka Zímová

Krajinná ekoložka na volné noze. Její vizí je propojovat příběhy lidí a přírody, jakožto dvě hlavní složky životního prostředí. V této oblasti zpracovává odborné posudky, projekty a věnuje se vzdělávání. Současně působí jako předsedkyně neziskové organizace CooLAND, zabývající se ochranou zemědělské krajiny.